Tokom garantnog perioda, ako bilo koji problem, mi ćemo učiniti svaki napor da Vam pružimo zadovoljavajuće usluge. Da biste bili sigurni da ćete dobiti punu garanciju za proizvod, pročitajte pažljivo sledeće delove:

Sertifikujemo kao što sledi:

Period garancije:
Garantni period za materijale od metala i obojenih metala je 1 godina od datuma isporuke na teretnici.

Garancija:
Svi proizvodi se prodaju od strane Acree Intl Group:
A) Snabdevanje raznim industrijskim materijalima;
B) Periodično vršite inspekciju putem e-maila ili telefonskih poziva i dajete savjete za različite aplikacije
C) Neispravni dijelovi se mogu vratiti u tvornicu koja se zamjenjuje;

Garancija ne obuhvata sledeće:
Kvarovi uzrokovani fizičkim oštećenjem, nepravilnim radom, neovlaštenim promjenama na proizvodu ili drugim prirodnim ili ljudskim katastrofama.

Za bilo koji nalaz, molimo kontaktirajte sljedeće brojeve: + 86-17751196520